Persondatapolitik

Det er vigtigt for os at du føler dig sikker og tryg, når du elling-outlet.dk og derfor vil vi gerne informere dig om til hvilke formål og med hvilket retsgrundlag dine personoplysninger indsamles og anvendes, samt oplyse dig om dine rettigheder.

1. Generelt

1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvordan elling-outlet.dk indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via elling-outlet.dk

1.3. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at elling-outlet behandler dine personoplysninger i henhold til denne persondatapolitik.

1.4. Elling-outlet, Tuenvej 7B, 9900 Frederikshavn er dataansvarlig for dine afgivne personoplysninger og al henvendelse kan ske med de kontaktoplysninger som findes i pkt. 7.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål og retsgrundlaget for indsamlingen?

2.1. Når du besøger hjemmesiden indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx hvilken type browser du bruger, søgetermer du bruger på hjemmesiden, hvilke sider du besøger, din IP-adresse og informationer om din computer. Indsamling af oplysninger på hjemmesiden sker ved brug af cookies. Du kan læse mere om i vores cookiepolitik og se beskrivelse af hver enkelt cookie sat på hjemmesiden, samt hvordan du tilbagekalder dit samtykke her.

2.1.1. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og funktionen af hjemmesiden, samt at foretage målrettet markedsføring via sociale medier (såsom Facebook) og søgetjenester (såsom Google). Behandlingen er nødvendig, for at vi kan varetage vores interesser i løbende forbedring af hjemmesiden og vise dig relevante tilbud.

2.1.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, st. 1. litra b.

2.2. Når du køber et produkt på hjemmesiden eller kommunikerer med os, indsamler vi oplysninger om dig som du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret og leveringsønsker. 2.2.1. Formålet er, at vi kan levere de bestilte produkter og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder med at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav til bogføring og regnskab.

2.2.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU persondataforordningens art. 6, st. 1. litra b, c og f.

3. Modtagere af personoplysninger

3.1. Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og leveringsønsker videregives til vores transportører som eksempelvis PostNord der står for leveringen af de købte varer til dig.

3.2. Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, som behandler oplysninger på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet at foretage den tekniske drift af hjemmesiden og forbedringer af hjemmesiden, til udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring.

3.3. To af disse databehandlere, Google Analytics v. Google LLC. og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerenes certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningen art. 45.

4. Dine rettigheder

4.1. For at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine personoplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2. Retten til indsigt

4.2.1. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2. For at vi kan forkorte behandlingstiden kan det ske at vi beder dig præcisere din anmodning om indsigt.

4.2.3. Du har også ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@elling-outlet.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3. Retten til berigtigelse

4.3.1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os uden unødig forsinkelse. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4. Retten til sletning

4.4.1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

5.1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6. Retten til dataportabilitet

4.6.1. Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7. Retten til indsigelse

4.7.1. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.7.2. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8. Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i kundeklubben. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@elling-outlet.dk.

4.9. Retten til at klage

4.9.1. Du har ret til og kan til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på e-mail ved at skrive til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.

5. Sletning af persondata

5.1. Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes når cookien udløber. Du kan se en oversigt over alle cookies på webshoppen og læse mere om deres formål og udløb.

5.3. Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet når formålet ophører. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6. Sikkerhed

6.1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Kontaktoplysninger

7.1. XL-BYG a.m.b.a. er dataansvarlig for de persondata, som opsamles via hjemmesiden.

7.2. Skulle du have spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller vil du gøre brug af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4 kan du kontakte:

XL-BYG Elling Tømmerhandel a/s
Tuenvej 7B
9900 Frederikshavn
Telefonnummer: 98 48 11 22
E-mail: info@elling-outlet.dk